สินค้าของเรา


 • มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบหน้าแปลน CROMPTON [SINGLE PHASE] •ALLUMINUM FRAME MOTOR •B5 •TEFC, INSULATION CLASS F IP-54 PROTECTION , AC SUPPLY 50 HZ. 1 PHASE [110/220 V.] HP : 0.25-5.5...

 • มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย อลูมิเนียม CROMPTON [ALUMINUM THREE PHASE MOTORS] มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย อลูมิเนียม [THREE PHASE MOTORS] HP : 0.25 - 5.5 HP. Speed : 3000 , 1500 , 1000 and 750 Rpm....

 • มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย [ THREE PHASE MOTORS ] •TEFC , Insulation Class F [ 155C ] , IP-55 Protection [ IP-56 or IP-66 on requested ] •PTC sensor above Frame 160 [ อุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดก...

 • มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบขาตั้ง CROMPTON [SINGLE PHASE MOTORS] •ALUMINUM FRAME MOTOR •B3 •TEFC, INSULATION CLASS F IP-54 PROTECTION , AC SUPPLY 50 HZ. 1 PHASE [110/220 V.] HP : 0.25...

 • มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI MITSUBISHI Three Phase Motors (Super Line J Series),Totally Enclosed Fan Cooled Type,มอเตอร์มิตซูบิชิ SF-JR 3 สาย,มีขนาดแรงม้าตั้งแต่ 1/4 HP - 10 HP,ม...

 • มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO Type Code: AEEA / AEVA /AEEACF / AEEAFB / AEEAHD TOP Standard 3-phase Induction Motors TEFC T-Frame Design B or C Output 3/4 ~800HP Pole (Speed) 2 ~ 12 Volt...

 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและพลังงานไฟฟ้ากระแสต...

 • มอเตอร์ (Motor) มี 2 ประเภท คือ 1. มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) 2. มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้กระแสตรงผ่านเข้าไปในขดลวดอาร์เมเจอร...

 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล การทำงานปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที่...

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในด้านการปรับความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำสุดจนถึงสูงสุด นิยมใช้กันมากในโรงง...

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (Single Phase Motor) 1. สปลิทเฟสมอเตอร์(Split phase motor) มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับชนิดเฟสเดียวแบบสปลิท เฟสมอเตอร์มีขนาดแรงม้าขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า ,...

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบ่งออกตามโครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ได้ 2 แบบ คือ 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น (3 Phase Induction Motor) 2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลั...
Visitors: 11,173