มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบขาตั้ง

ชื่อสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบขาตั้ง
รหัสสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบขาตั้ง

Teco Induction Motor (Foot Mounted)

Totally Enclosed Fan Cooled ,Squirrel-Cage Motor

220V,380V,415V,660V  50Hz

มีขนาดตั้งแต่ 0.25 – 250HP

มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO

 

Visitors: 90,069