มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบหน้าแปลน

ชื่อสินค้า 
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบหน้าแปลน
รหัสสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบหน้าแปลน

Teco Induction Motor (Flange Mounted)

Totally Enclosed Fan Cooled ,Squirrel-Cage Motor

220V,380V,415V,660V  50Hz

มีขนาดตั้งแต่ 0.25 – 250HP

 

Visitors: 92,354